Eine Zusammenstellug der Fotobegriffe in (zurzeit) drei Sprachen.      Vielleicht kann das behilflich sein, wenn man sich auf fremdsprachigen Seite herumtreibt.
Es ist nur eine kleine Sammlung, die nach und nach erweitert wird. Für Vorschläge, korrekturen usw. bin ich offen und dankbar.
Sortierung durch Klick auf die Sprache
DEUTSCH
POLSKI
ENGLISH
AF Autofokus AF automatyka ustawiania ostrości AF auto focus 
Kamera aparat fotograficzny camera 
Zeitautomatik (bei fest eingest. Blende) automatyka czasu (preselekcja przysłony) time automatic (apperture priority) 
Ringblitz błysk pierścieniowy ring flash 
Blitz błysk flash 
Weißabgleich balans bieli white balance 
Bokeh (Bildqualität außerhalb des Schärfebereichs)bokeh (rozmycie obrazu poza zakresem ostrości)bokeh (the quality of the out-of-focus blur)
Dunkelkammer ciemnia fotograficzna dark room 
Verschlußzeit czas migawki shutter time 
Belichtungszeit czas naświetlania exposure time 
Empfindlichkeit ( ISO ASA DIN ) czułość ( ISO ASA DIN ) sensivity , speed ( ISO ASA DIN ) 
Rote-Augen-Effekt efekt czerwonych oczu red eye effect 
Kleinbildfilm film małoobrazkowy film 35mm 
Film film film 
Polarisationsfilter filtr polaryzacyjny polaristion filter 
Graufilterfiltr szarygray filter
Aufnahmeformat format wykonywanego zdjęcia exposure format 
Makrofotografie fotografia makro macro photography 
Mikrofotografie fotografia mikroskopowa micro photography 
Fotografie fotografia photography 
Dichte gęstość density 
Schärfentiefegłębia ostrościdepth of field
Auflagemaßodległość matrycy od mocowania bagnetuflange focal distance
Bildwinkel kąt widzenia obrazu picture angle , angle of view 
Farbkreis koło barw chromatic circle , color wheel 
Motivkontrast kontrast motywu contrast 
Kontrast kontrast contrast 
Farbkorrektur korektura barwy colour correction 
Blitzgerät lampa błyskowa flash unit 
Leitzahl liczba przewodnia guide number 
Spiegelreflexkamera lustrzanka małoobrazkowa single lens reflex camera 
Mattscheibematówkafocusing screen
Lichtschachtsucher matówka focusing screen viewfinder 
Balgengerät mieszek do fot. makro na sankach bellows 
Zentralverschluss migawka centralna center shutter 
Schlitzverschluss migawka szczelinowa focal-plane shutter 
Verschluß migawka shutter 
Bajonettverschluss mocowanie bagnetowe bayonett mount 
Langzeitbelichtung naświetlanie długim czasem long time exposure 
Mehrfachbelichtung naświetlanie wielokrotne multiple exsposure 
Belichtung naświetlenie exposure 
Farbsättigung nasycenie barw colour saturation 
Sättigung nasycenie saturation 
Bewegungsunschärfe
-> Mitziehen 
poruszenie obrazu
-> poruszanie aparatu za motywem 
in-motion unsharpness
-> a pan shot 
Objektiv (sl. Glaß, Scherbe, Linse) obiektyw (sl. szkło, rura, lufa) lens 
Makro-Objektiv obiektyw makro macro lens 
Festbrennweite obiektyw o stałej wartości ogniskowej,
stałka 
fixed focal length lens 
Zoomobjektiv obiektyw zmiennoogniskowy zoom lens 
Weitwinkel objetyw szerokokątny wide angle lens 
Belichtungsabweichung odchyłka wartości pomiaru under- over- exposure 
Brennweite ogniskowa focal length 
Fokus ostrość focus 
Schärfe ostrość sharpness 
Innenfokussierung ostrzenie wewnętrzne internal focus 
Blitzrohrpalnik błyskuflash tube
Makro-Ring pierścień makro macro tube 
Zwischenring pierścień pośredni tube 
Reduktionsring pierścień redukcyjny reduction tube  ,  step up ring 
Fokusringpierścień ostrościfocus ring
Infrarotpodczerwieńinfrared
Offenblendmessung pomiar przy otwartej przuysłonie open apperture metering 
Mitziehen
-> Bewegungsunschärfe 
poruszenie aparatu za motywem
-> nieostrość tła 
a pan shot
-> in-motion unsharpness 
Mitziehen
-> Bewegungsunschärfe 
poruszenie aparatu za motywem
-> poruszenie obrazu
a pan shot
-> in-motion unsharpness 
Verwackeln poruszyć to blur 
Vergrößerungsgerät powiększalnik enlargerer 
Urheberrecht prawa autorskie copy rights 
Pentaprismapryzmat pentagonalnypenta prisma
Dia przeźrocze slide 
Farbstich przesunięcie koloru obrazu w jednym
kierunku barwnym 
color fault , color fog 
Spannungswandlerprzetwornica napięciavoltage converter
Abblendtaste przycisk przysłony roboczej depth of field button 
Blende przysłona (sl. dziura) aperture 
Irisblende przysłona irysowa iris aperture 
Fokuspunkt punkt ostrości point of focus 
Lichtart rodzaj światła light art 
Auflösung rozdzielczość resolution 
Selbstauslöser samowazwalacz self timer 
Belichtungsreihe seria naświetleń z różnymi parametrami
odchyłki pomiaru 
bracketing 
Abbildungsmaßstab skala odwzorowania reproduction scale 
Graukeil skala szarości gray wedge, step wedge 
Auslöserknopfspust migawkishutter button
Stativstatywtripod
Fotostudio studio fotograficzne photo studio 
Blitzlicht światło błyskowe flash lihgt 
Mischlicht światło mieszane mixed light 
Punktlicht światło punktowe spot light 
Diffuses Licht światło rozproszone soft light 
Kunstlicht światło sztuczne tungsten light 
Spotbelichtungsmesser światłomierz punktowy spot light metering unit 
Belichtungsmesser światłomierz light meter 
Blendezahl, Blendewertświatłosiła, wartość przysłonyf-number
Graukarte szara karta grey card 
Fototechnik technika fotograficzna photo technology 
Farbtemperaturtemperatura światłacolor temperature
Belichtungsart tryb naświetlania exposure program 
Messmodus tryb pomiaru metering mode 
einstellen ustawić set 
Schalter włącznik switch 
einschalten włączyć set on 
Blendewert, Blendezahlwartość przysłony, światłosiłaf-number
Vignettierung winietowanie vinetting 
Verlängerungsfaktor współczynnik przdłużenia (ogniskowej) crop factor 
ausschalten wyłączyć set off / turn off 
Fotoausrüstung wyposażenie fotograficzne photo equipment 
Entwicklung wywoływanie developing 
Tonung zabarwienie toning 
Helligkeitsumfang zakres jasności brightness range 
Fernbedienungzdalny wyzwalaczremote control
Fernauslöser zdalny wyzwalacz remote control 
Nachtaufnahme zdjęcie nocne night photo 
Integralmessung zintegrowany pomiar naświetlenia integral metering