Eine Zusammenstellug der Fotobegriffe in (zurzeit) drei Sprachen.      Vielleicht kann das behilflich sein, wenn man sich auf fremdsprachigen Seite herumtreibt.
Es ist nur eine kleine Sammlung, die nach und nach erweitert wird. Für Vorschläge, korrekturen usw. bin ich offen und dankbar.
Sortierung durch Klick auf die Sprache
DEUTSCH
POLSKI
ENGLISH
Mitziehen
-> Bewegungsunschärfe 
poruszenie aparatu za motywem
-> nieostrość tła 
a pan shot
-> in-motion unsharpness 
Mitziehen
-> Bewegungsunschärfe 
poruszenie aparatu za motywem
-> poruszenie obrazu
a pan shot
-> in-motion unsharpness 
AF Autofokus AF automatyka ustawiania ostrości AF auto focus 
Blende przysłona (sl. dziura) aperture 
Bajonettverschluss mocowanie bagnetowe bayonett mount 
Balgengerät mieszek do fot. makro na sankach bellows 
Bokeh (Bildqualität außerhalb des Schärfebereichs)bokeh (rozmycie obrazu poza zakresem ostrości)bokeh (the quality of the out-of-focus blur)
Belichtungsreihe seria naświetleń z różnymi parametrami
odchyłki pomiaru 
bracketing 
Helligkeitsumfang zakres jasności brightness range 
Kamera aparat fotograficzny camera 
Zentralverschluss migawka centralna center shutter 
Farbkreis koło barw chromatic circle , color wheel 
Farbstich przesunięcie koloru obrazu w jednym
kierunku barwnym 
color fault , color fog 
Farbtemperaturtemperatura światłacolor temperature
Farbkorrektur korektura barwy colour correction 
Farbsättigung nasycenie barw colour saturation 
Kontrast kontrast contrast 
Motivkontrast kontrast motywu contrast 
Urheberrecht prawa autorskie copy rights 
Verlängerungsfaktor współczynnik przdłużenia (ogniskowej) crop factor 
Dunkelkammer ciemnia fotograficzna dark room 
Dichte gęstość density 
Abblendtaste przycisk przysłony roboczej depth of field button 
Schärfentiefegłębia ostrościdepth of field
Entwicklung wywoływanie developing 
Vergrößerungsgerät powiększalnik enlargerer 
Aufnahmeformat format wykonywanego zdjęcia exposure format 
Belichtungsart tryb naświetlania exposure program 
Belichtungszeit czas naświetlania exposure time 
Belichtung naświetlenie exposure 
Blendewert, Blendezahlwartość przysłony, światłosiłaf-number
Blendezahl, Blendewertświatłosiła, wartość przysłonyf-number
Kleinbildfilm film małoobrazkowy film 35mm 
Film film film 
Festbrennweite obiektyw o stałej wartości ogniskowej,
stałka 
fixed focal length lens 
Auflagemaßodległość matrycy od mocowania bagnetuflange focal distance
Blitzlicht światło błyskowe flash lihgt 
Blitzgerät lampa błyskowa flash unit 
Blitz błysk flash 
Blitzrohrpalnik błyskuflash tube
Brennweite ogniskowa focal length 
Schlitzverschluss migawka szczelinowa focal-plane shutter 
Fokus ostrość focus 
Fokusringpierścień ostrościfocus ring
Lichtschachtsucher matówka focusing screen viewfinder 
Mattscheibematówkafocusing screen
Graukeil skala szarości gray wedge, step wedge 
Graufilterfiltr szarygray filter
Graukarte szara karta grey card 
Leitzahl liczba przewodnia guide number 
Bewegungsunschärfe
-> Mitziehen 
poruszenie obrazu
-> poruszanie aparatu za motywem 
in-motion unsharpness
-> a pan shot 
Infrarotpodczerwieńinfrared
Integralmessung zintegrowany pomiar naświetlenia integral metering 
Innenfokussierung ostrzenie wewnętrzne internal focus 
Irisblende przysłona irysowa iris aperture 
Objektiv (sl. Glaß, Scherbe, Linse) obiektyw (sl. szkło, rura, lufa) lens 
Lichtart rodzaj światła light art 
Belichtungsmesser światłomierz light meter 
Langzeitbelichtung naświetlanie długim czasem long time exposure 
Makro-Objektiv obiektyw makro macro lens 
Makrofotografie fotografia makro macro photography 
Makro-Ring pierścień makro macro tube 
Messmodus tryb pomiaru metering mode 
Mikrofotografie fotografia mikroskopowa micro photography 
Mischlicht światło mieszane mixed light 
Mehrfachbelichtung naświetlanie wielokrotne multiple exsposure 
Nachtaufnahme zdjęcie nocne night photo 
Offenblendmessung pomiar przy otwartej przuysłonie open apperture metering 
Pentaprismapryzmat pentagonalnypenta prisma
Fotoausrüstung wyposażenie fotograficzne photo equipment 
Fotostudio studio fotograficzne photo studio 
Fototechnik technika fotograficzna photo technology 
Fotografie fotografia photography 
Bildwinkel kąt widzenia obrazu picture angle , angle of view 
Fokuspunkt punkt ostrości point of focus 
Polarisationsfilter filtr polaryzacyjny polaristion filter 
Rote-Augen-Effekt efekt czerwonych oczu red eye effect 
Reduktionsring pierścień redukcyjny reduction tube  ,  step up ring 
Fernbedienungzdalny wyzwalaczremote control
Fernauslöser zdalny wyzwalacz remote control 
Abbildungsmaßstab skala odwzorowania reproduction scale 
Auflösung rozdzielczość resolution 
Ringblitz błysk pierścieniowy ring flash 
Sättigung nasycenie saturation 
Selbstauslöser samowazwalacz self timer 
Empfindlichkeit ( ISO ASA DIN ) czułość ( ISO ASA DIN ) sensivity , speed ( ISO ASA DIN ) 
ausschalten wyłączyć set off / turn off 
einschalten włączyć set on 
einstellen ustawić set 
Schärfe ostrość sharpness 
Verschlußzeit czas migawki shutter time 
Verschluß migawka shutter 
Auslöserknopfspust migawkishutter button
Spiegelreflexkamera lustrzanka małoobrazkowa single lens reflex camera 
Dia przeźrocze slide 
Diffuses Licht światło rozproszone soft light 
Spotbelichtungsmesser światłomierz punktowy spot light metering unit 
Punktlicht światło punktowe spot light 
Schalter włącznik switch 
Zeitautomatik (bei fest eingest. Blende) automatyka czasu (preselekcja przysłony) time automatic (apperture priority) 
Verwackeln poruszyć to blur 
Tonung zabarwienie toning 
Stativstatywtripod
Zwischenring pierścień pośredni tube 
Kunstlicht światło sztuczne tungsten light 
Belichtungsabweichung odchyłka wartości pomiaru under- over- exposure 
Vignettierung winietowanie vinetting 
Spannungswandlerprzetwornica napięciavoltage converter
Weißabgleich balans bieli white balance 
Weitwinkel objetyw szerokokątny wide angle lens 
Zoomobjektiv obiektyw zmiennoogniskowy zoom lens