Home
Home
Krajobrazy  -  Warmia i Mazury - Kanał Elbląski            
Kanał Elbląski o długości 129,8km, pokonując 99 metrową różnicę poziomów łączy wiele jezior i miejscowości.
Cechą szczególną tego kanału jest brak śluz, zastąpionych pochylniami z wózkami do transportu statków.
Wszystkie zdjęcia powstały przed kilkoma laty i wykonane zostały starym aparatem kompaktowym.
    Powrót  

powered by VisualLightBox
...  Z  M o j e g o  P u n k t u  W i d z e n i a  ..
Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-
Ostróda Kanał Elbląg-
Ostróda Kanał
Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-
Ostróda Kanał Elbląg-
Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda Kanał Elbląg-Ostróda