Home
Home
...  z  M o j e g o  P u n k t u  W i d z e n i a ...
  Albumy i
  Panoramy

Lotnisko w Bremie 
Panorama (19 zdjęć)   7D / 70-300L przy 210mm
Lotnisko w Bremie, - remont pasa startowego  sierpień 2012.  Panorama zmniejszona na 1.000x12.432px i z 70% kompresją JPEG (plik 12,5 MB)
© Allan Karzel